ta cần biết bao nhiêu về cuộc đời người khác?

hãy giả định bạn phản đối việc bỏ thai. ở ireland hay ba lan, bỏ thai là một việc phạm pháp; ở việt nam và nhiều quốc gia khác thì không. với nhà thờ thiên chúa giáo, bỏ thai là “một tội lỗi kinh khủng”. bất kể luật pháp nơi bạn sống có cho phép …

ta cần biết bao nhiêu về cuộc đời người khác? Read More »