Tại sao không nên (không cần thiết) sử dụng Lazy load cho website

Xưa giờ mình vốn không thích tối ưu cái gì mà phải đánh đổi đến trải nghiệm người dùng hết, cũng như việc cố gắng có điểm cao hay thời gian tốt đẹp trên các công cụ đo đạc như Pingdom hay Google Page Speed insight . Suy cho cùng thì việc quan trọng nhất …

Tại sao không nên (không cần thiết) sử dụng Lazy load cho website Read More »