Tại sao ngày càng có nhiều công việc nhảm nhí và liệu chính bạn có đang nhảm nhí vậy không?

Và tại sao những người có chuyên môn cho rằng chúng ta cần một “Cuộc cách mạng“? Có khi nào bạn làm một công việc mà trong thâm tâm bạn biết thừa nó sẽ chẳng đi đến đâu? Nếu có, bạn đang có một công việc mà nhà nhân chủng học David Graeber gọi là… Continue reading Tại sao ngày càng có nhiều công việc nhảm nhí và liệu chính bạn có đang nhảm nhí vậy không?