Ai là kẻ độc ác nhất trong lịch sử loài người?

Sáng ngày hôm nay, tôi đọc được một câu hỏi rằng: “Ai là kẻ độc ác nhất trong lịch sử loài người mà ta không ngờ tới?”. Và câu trả lời không mấy bất ngờ: Đám đông. Xin phép được trích ra đây câu trả lời của Iversa Philomena, nghiên cứu sinh tại Kelaideng trên… Continue reading Ai là kẻ độc ác nhất trong lịch sử loài người?