sự tự do

giấc mơ mỹ đang giết chết người mỹ như thế nào?

hãy tưởng tượng thế này: bạn một lần nữa trở lại là một đứa trẻ, và bạn muốn bán nước chanh ở khu phố đang sinh sống. nghĩ là làm, bạn dựng ngay một sạp hàng nhỏ, chuẩn bị thêm một tấm biển viết bằng bút sáp và bắt tay vào hành động. ngày đầu …

giấc mơ mỹ đang giết chết người mỹ như thế nào? Read More »