Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích

Chỉ khi hiểu rõ về con đường bạn đang bước đi, bạn mới có được một tâm hồn toàn vẹn và tĩnh lặng. Robert Bryne từng nhận thấy, “Mục đích của cuộc đời chính là một cuộc đời có mục đích.“ Để đạt được điều gì, bạn cần vạch rõ mục tiêu cuối cùng. Điều… Continue reading Mục đích của cuộc đời là một cuộc đời có mục đích