Liệu chúng ta có thực sự đang sống trong một thế giới mô phỏng hay không?

r/NoStupidQuestions u/AlienSoldier (70 points) Liệu chúng ta có thực sự đang sống trong một thế giới mô phỏng hay không? (Reddit) u/Ever_Impetuous (72 points) Sẽ luôn luôn tồn tại khả năng đó. Và hiện giờ ta không thế chối bỏ nó. Muốn tìm hiểu sâu hơn? Triết lí của thuyết duy ngã (Solipsism) cho rằng… Continue reading Liệu chúng ta có thực sự đang sống trong một thế giới mô phỏng hay không?