“v for vendetta” mở đầu bằng một bài đồng dao nổi tiếng: 

remember, remember the fifth of november 
gunpowder, treason and plot 
i know of no reason why gunpowder, treason 
shoud ever be forgot

hãy nhớ lấy, nhớ lấy ngày 5/11 
vụ mưu phản thuốc súng 
không có lý do gì vụ mưu phản thuốc súng ấy 
lại có thể bị lãng quên

bài đồng dao ấy khởi nguồn từ một sự kiện có thật xảy ra cách đây hơn 400 năm trước. một người đàn ông tên là guy fawkes đã âm mưu nổ tung tòa quốc hội anh. chưa kịp thực hiện dự định thì ông bị phát hiện và đem xử tử. chính bài đồng dao cùng câu chuyện lịch sử ấy là nguồn cảm hứng cho mọi sự kiện xảy ra trong v for vendetta (2005).